Πολύποδες Παχέος Εντέρου: 100% Επιτυχία σε αφαίρεση επίπεδης πολυποειδής βλάβης 7 εκατοστών

Ασθενής 68 ετών υπεβλήθη σε εκτεταμένη ενδοσκοπική πολυπεκτομή κατά μήκος όλου του εντέρου.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πολυπόδων υπήρξε στο Ανιόν όπου ανευρεθήκαν:

  • Επίπεδη πολυποειδής βλάβη 7 εκατοστών
  • Άμισχος πολύποδας 0,6 εκατοστών
  • 2 Άμισχοι πολυπόδες 0,5 εκατοστών
  • Άμισχος πολύποδας 1 εκατοστού

Η αφαίρεση των πολυπόδων πραγματοποιήθηκε με διαφορές τεχνικές, όπως λαβίδα βιοψίας, coldshare και βρόγχο πολυπεκτομής.

Ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας παρουσίασε η μεγαλύτερη επίπεδη πολυποειδής βλάβη των 7 εκατοστών.

Η βλάβη αυτή αφαιρέθηκε τμηματικά με βρόγχο πολυπεκτομής.

Λόγου του μεγέθους, για τη σύγκληση του ελλείματος τοποθετήθηκαν  12 μεταλλικά αιμοστατικά clips για την αποφυγή μεταγενέστερης αιμορραγίας.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς άμεσες επιπλοκές και η ασθενής αναρρώνει ικανοποιητικά.

ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ:

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter