Ενδοσκοπική Μονάδα Πειραιά: Σημαντική Αναβάθμιση με υπερσύγχρονο ψηφιακό σύστημα επεξεργασίας FULL IMAGINA

Γαστρεντερολόγος Πειραιάς - Καρακατσάνης Σταύρος

?? ??????ό ?ύ????? ?????????ί?ς ???? ?? ???????, ?ί??? ?? ???????ό ??? ??? ???????????ί ????ί?, ???ύ ? ??? ?ί??? ?????????έ?? ??? ά??? ??? ????????ί??, ?????ί ?? ??????ά??? ??? ?❜ ??????ά??? ??????ί?ς ???ό??ς ??? ?????? ?? ???? ?? ??ά????, ???ώς ??ί??ς ?ί??? ?????ό ???ς ??? ??ή??? ?? ??? ??ό?? ??ής ???. ????έ??? ??ό?? ?? ??❞ ??? ??????ύ???? […]